West Ranch

Ett projekt i södra Texas bestående av ca 10 vertikala oljekällor. Tyvärr visade inte dessa vertikala källor någon stor produktion och vi kommer aldrig få tillbaka våra investerade pengar. Som slutsats av detta och för att ej spendera mera pengar avbröt vi projektet och det är idag helt avslutat tyvärr med förlust.