Smoky Hill

Ett projekt i Kansas där vi köpt in oss i mer än 8,000 acres borrättigheter i ett gammalt känt oljefält. Första källan Hoffman borrades och frackades men blev tyvärr misslyckad, vattenmängden i formationen dränkte källan så att det inte gick att utvinna olja i denna källa. Projektet togs över av en annan operatör som planerade att borra 6 vertikala källor. Tyvärr visade det sig efter att ha borrat 4 av dessa källor att mängden olja var begränsad och den nye operatören valde att avsluta Smoky Hills projektet. Som slutsats av detta avbröt vi projektet och det är idag helt avslutat tyvärr med förlust.