Ohio River

I detta fält i Kentucky ligger vår målformation under Ohio River. Borrningen sker från land och man går in i sandstensformationen under floden med den nya tekniken. Eftersom vi borrar i sand behövs ingen frackning utan vi använder oss av ett ”open hole” så att oljan kan rinna in i hålet. Många snedställda borrningar finns tidigare i området som sammanlagt producerat 2,5 milj. fat olja.

Det har borrats i Illinois Basin sedan 1886 och det har producerats ca 4.3 miljarder fat olja och 4 trillioner kubik fot gas i detta område. Det har framgångsrikt borrats mängder av vertikala oljekällor på båda sidor om floden under de senaste 70 åren. Troligt är även att det finns olja även under den. Sandformationerna är kända för att ha en låg avklingningskurva och lång produktionstid.

Vi har investerat i två testkällor med så kallad ”directional drilling” och källorna har visat ganska mediokra resultat. Vi har beslutat att inte investera i några ytterligare källor i detta område innan operatören Kelcas visat att de kan producera mer olja ur de två vi redan köpt in oss i.