Chisholm Trail

Vårt mest spännande och framgångsrika projekt i är Chisholm Trail Projektet i Oklahoma i USA. Vi började investera i detta projekt i November, 2011 och sedan dess ha vi deltagit i borrandet av 34 oljekällor och investerat i ägandet av sammanlagt mer än 40,000 acres leasar. Svenska Oljeinvesteringar var nästan först på plats i detta projekt. Under åren har det visat sig att det inte bara finns stora mängder olja och gas i de leasar som vi äger utan ett stort område runt omkring oss har utvecklats till ett av Nordamerikas mest attraktiva och oljerika oljefält. Som ni kan se av presentationerna nedan vill idag de flesta av de stora amerikanske oljebolagen komma in i detta oljefält! Flera av de stora börsnoterade oljeföretagen skriver t o m att de har som högsta prioritering att utveckla detta fina oljefält. I dagligt tal kallas fältet för the STACK play.

Svenska Oljeinvesteringars leasar finns inom det område som är tydligt markerat på kartan nedan. De stora oljebolagen primära intresseområden finns även markerade med olika färger.

Vårt AMI i Stack

 

 

 

 

Map source: Gastar Exploration Inc.

 

För att bättre beskriva oljefältets storhet och möjligheter har vi valt att hänvisa till presentationer från de stora oljebolagens websidor nedan. Om ni är intresserade av att investera i olja kan även ett eller flera av dessa bolag vara ett intressant alternativ. Glöm inte bort att studera varje bolags friskrivningsklausuler som ofta finns på sida 2 i deras presentationer.

Gastar Exploration (GST) hemsida
http://www.gastar.com/default.aspx
Under fliken Investor Relations finns en underrubrik Events & Presentations. Där finns ytterligare info om STACK
Gastar May 2016 – Främst sidorna 1-3, 14-23 och 25.
Gastar March 2016 – Främst sidorna 1-3, 7-9, 12, 14-22 och 24
Gastar Wells Fargo Presentation December 2015 – Främst sidorna 1-3, 8-13, och 16-22
 
Newfield Exploration (NFX) hemsida
http://www.newfield.com/
Under fliken Investor Relations finns en underrubrik Presentations. Där finns ytterligare info om STACK
NFX 1Q16 May 2016 – Främst sidorna 1-8
NFX 3Q15 – Främst sidorna 1, 7, 8, och 18
 
Devon Energy (DVN) hemsida
http://www.devonenergy.com/
Här ligger presentationen direkt på första sidan, men det finns mer att läsa under Investors Presentations
Devon Barclays Americas Select Conference presentation May 2016 – Främst sidorna 1-3, 10-15 och 20
 
Marathon Oil (MTO) hemsida
http://www.marathonoil.com/
Här finns det bra information under rullgardinslisten Investors Center. Klicka på Events & Presentations
Marathon Oil ” Credit Suisse presentation” May 2016 Alla sidor är intressanta
 
Chaparral Energy hemsida
http://www.chaparralenergy.com/
Klicka på Investors så ligger en bra presentation på nästa sida
Corporate Presentation May 2016. Alla första 24 sidorna är särskilt intressanta
 
Chesapeake Energy (CHK) Hemsida
http://www.chk.com/
Klicka på Investors och sen på Presentations
Chesapeake Goldman Sachs May 2016 – Främst sidorna 1-2, 6, 9, 10