Nyheter

Vad gäller beträffande ett eventuellt förbud mot fracking i Texas?

4 maj, 2015 Chisholm Trail, Nyheter

Vad gäller beträffande ett eventuellt förbud mot fracking i Texas?

USA är en federation bestående av 52 stater. Alla dessa stater har en egen lagstiftning. Presidenten i Washington företräder den federala delen av USA och har bara ett begränsat inflytande över delstaterna.

Många delstater är stora oljeproducenter. Så t ex räknas Texas som en av de 10 – 12 största oljeproducerande länderna i världen. Detta medför bl a att skatten i Texas är mycket låg eftersom alla samhällsnyttiga utgifter finansieras av skatten på olja och gas som pumpas upp.

Under veckans resa i Texas och Oklahoma har jag fått klart för mig att kongressen i Texas fredagen den 17 april godkänt en lagändring som tar ifrån de lokala kommunerna i Texas rätten att förbjuda fracking. Denna verksamhet är noga reglerad av bl a EPA (Environmental Protection Agency (Miljöverket) och så länge operatörerna följer dessa regler blir fracking bara en fråga för de delstatliga myndigheterna. Även Senaten i Texas skall nu ta upp denna fråga till omröstning och alla förväntar sig att de röstar igenom den nya lagen. Sen återstår det för Guvernören att underteckna beslutet om en ny lag. Den kommer i så fall att införas redan i år. 

Det finns indikationer på att även andra delstater såsom t ex Oklahoma kan följa Texas exempel. Som motvikt till detta finns t ex delstaten New York som sedan ett par år har ett moratorium om fracking.

De federala myndigheterna kan naturligtvis införa ett förbud mot fracking på det land som ägs av dem. Men det är ett relativt begränsat antal acres i jämförelse med de acres som ägs av privata mineralägare.

Det skall bli intressant att läsa hur svenska media rapporterar om denna händelse.

Ett eventuellt samband mellan jordbävningar och oljeutvinning

Diskussionen här borta i USA vad avser det eventuella sambandet mellan oljeborrning och jordbävningar refererar egentligen inte till frackning – jordbävningar. Det som hävdas är istället att det är frackvattnet som först används för att fracka, sen kommer upp vid flowbacken av källan och som därefter pumpas ner i jorden igen i s k Salt Water Disposal Wells (SWDW) som skulle kunna ha någon form av del i detta. Det finns ca 13 000 SWDW i Texas varav de flesta funnits i många, många år. Det bör framhållas att 99,99% av dessa 13 000 SWDW källor inte har bedömts påverka naturen, det är bara ett ytterst fåtal relativt nyborrade som blivit föremål för undersökningar. Myndigheterna reagerade tidigt 2014 på detta eventuella samband och införde ytterligare krav och restriktioner. Sedan dess har inga ytterligare skalv noterats just vid de aktuella källorna. Man skall komma ihåg att det nu är ganska komplicerat att få ett tillstånd till att borra en SWDW i Texas.

I Oklahoma är det betydligt lättare att få tillstånd, i alla fall än så länge. Normalt borrar man i vårt område en SWDW vertikalt ner till Ardbuckle formationen, en formation som bara suger åt sig vätskan. Denna formation har använts i årtionden för dessa SWDWs. Nu har en del operatörer börjat borra genom denna formation ännu djupare och det vet man inte riktigt vilka konsekvenser det får.

Ett sätt att kanske lösa problemet är att köra iväg vätskan längre bort från den förkastning som löper genom Oklahoma. Detta är en fråga som alla som håller på med oljeutvinning tar på största allvar. Ingen vill störa naturen genom okloka beslut och hela industrin strävar efter att anpassa sig så att verksamheten får minsta möjliga inverkan på omgivningen. Vi får säkerligen anledning att återkomma i denna angelägna fråga.

/Peter Flensburg