Nyheter

Svenska Oljeinvesteringar börjar borra igen i STACK sommaren 2016

Oljepriset verkar ha passerat botten för denna gång, framtiden ser bra ut

De senaste 18 månaderna har varit oerhört tuff för oss som investerat i olja. Från att stadigt ha legat på ett pris/fat över $100 har WTI oljan varit nere ända till som lägst $26. Dagens pris är $48/fat och trenden är stigande.

Det finns många orsaker till att priset fallit och detta har det skrivits spaltmil om så det är ingen idé att upprepa detta. Några konsekvenser och kommentarer kan emellertid vara på sin plats

 • Alla oljeproducerande länder går på knäna. Värst drabbade förefaller Nigeria och Venezuela vara men även Ryssland och Saudi tillhör de som drabbats hårt.
 • Många oljebolag i USA har gått i konkurs det senaste året och ett antal ligger på gränsen fortfarande. Bankerna i USA har ett lagligt krav att se över säkerheterna i sina lån den 1 oktober och 1 april varje år. Det blev tuffare att förnya lån redan förra 1a oktober. Vid den senaste översynen i april skärptes villkoren betydligt.
 • Alla oljebolag har tvingats skriva ner sina reserver p g a det låga priset på olja- och gas. Detta har satt press på balansräkningarna och därmed ytterligare minskat möjligheterna att låna.
 • Många stora oljebolag har sålt av bra tillgångar, ibland till reapriser, för att fokusera verksamheten till ett eller ett par oljefält.
 • Kostnaderna att borra och fracka har minskat väsentligt, ofta upp till 30%. Väldigt många underleverantörer har tvingats klappa igen och mycket yrkeskunnigt folk har därmed försvunnit från branschen.
 • De oljebolag som hedgat sin försäljning under det senaste åren har tagit ett rätt beslut. Antalet hedgar för de kommande åren förefaller minska vilket ger en indikation på att många tror att oljepriset kommer att stiga.
 • De som betalat ut för hedgar de senaste 18 månaderna har förlorat miljarders miljarder på detta. Var hittar men dessa enorma förluster?
 • Efterfrågan i världen på olja ökar stadigt och beräknas 2017 överstiga världsproduktionen och nu har även lagren av olja i USA börjat minska.
 • Antalet riggar för att borra efter olja i USA har minskat dramatiskt det senaste året.
 • Alla oljekällor runt om i världen avklingar år för år i produktion, den stigande efterfrågan måste därför mötas med borrningar efter nya fynd. De relativt blygsamma investeringar som gjorts det senaste året är ofta i befintlig produktion för att bibehålla produktionen och ej prospektering, dvs nya fynd.
 • Det pågående droppet i priset på olja har medfört att investeringarna i att borra nya källor minskat dramatiskt. Att borra off-shore är förmodligen inte lönsamt under ett oljepris på $75-$80/fat.

Vad gäller för Svenska Oljeinvesteringar (SOI)

 • SOI har härdat ut svackan med det låga priset på olja och gas och känner oss positiva inför framtiden.
 • De oljekällor SOI investerat i har hitintills producerat 5 Miljoner fat olja och gas. Vi har en bra och bevisad tillgång och vill gärna fortsätta satsa och utveckla vår affär.
 • Vi tror att oljepriset kommer att fortsätta uppåt de närmsta åren. Vårt utgångsläge är således mycket bra.
 • Vårt Chisholm Trail projekt är delägare i ett av Nordamerikas bästa oljefält, det s k STACK fältet i Anadarko bassängen i Oklahoma
 • STACK är en förkortning som står för Sooner Trend (oljefält) Anadarko (bassängen), Canadian och Kingfisher (counties).
 • Olja finns i STACK inte bara i en formation (på ett djup), det finns bevisligen i flera olika formationer
 • Många av de stora oljeprospekteringsbolagen borrar fortfarande i STACK fältet runt omkring oss, trots det låga oljepriset, syftet är att hålla så många leasar som möjligt, öka de bevisade reserverna och samtidigt visa på fältets förträfflighet och möjligheter.
 • Om oljepriset håller i sig kommer att börja borra igen i flera olika formationer Chisholm Trail under eller efter sommaren 2016. Planen är att inte borra Hunton, den formationen är ju redan bevisad, utan att testa Oswego, Osage och Meramac.

Erbjudanden om att investera i borrningar kommer i juni-juli 2016.

 

Vårt AMI i Stack