Nyheter

Senaste produktionssiffrorna från Chisholm Trail

Här kommer de senaste produktionssiffrorna från våra källor i Chisholm Trail projektet,

Vi har fått frågor angående beteckningen BOE (Barrel Oil Equivalent). Det betyder att man räknar om volymen gas till oljeekvivalenter. Ett fat olja motsvarar ungefär 5,800 cubic feet av natural gas. T.ex. Om en källa producerar 100 mcf/dag skall man dela 100 med 5,8 och det motsvarar då 17,24 fat olja. Produceras 1 mmcf/dag blir det således 172,4 fat olja som skall läggas till oljeproduktionen.

Nu har vi ju en högre kvalitet på den gas vi får upp från varje källa än genomsnittet så vi får lite bättre betalt för vår gas. Priset är beroende av kvaliteten och den varierar som bekant från källa till källa.

#21. Sasquatch, borras på 8,095`

#20. Yeti, borras på 11,170`

#19. Jam, borras på 10,765`

#18. Hobbs Ranch, färdigborrad. Ska loggas och frackas.

#17. Swart, färdigborrad. Ska loggas och frackas.

#16. Vaverka, färdigborrad. Ska loggas och frackas.

#15. Anna Lee, är fortfarande i flow back och det kommer än så länge bara vatten.

#14. Kodiak, producerar cirka 700 fat/dag och 1200 mcf/dag.

#13. Sieber, producerar cirka 570 fat/dag och 350 mcf/dag.

#12. Gamebird, producerar cirka 350 fat/dag och 300 mcf/dag.

#11. Coronado, producerar cirka 120-140 fat/dag och 200-270 mcf/dag.

#10. Jones, producerar cirka 140 fat/dag och 700 mcf/dag. Väntar på rensning från fracksand.

#9. Jet, producerar cirka 230 fat/dag och 130-300 mcf/dag.

#8. Liebhart, producerar cirka 60 fat/dag och 120 mcf/dag. Väntar på rensning från fracksand.

#7. Stevens, producerar cirka 60 fat/dag och 270 mcf/dag.

#6. School Land, producerar cirka 150- 200 fat/dag och 2300 mcf/dag.

#5. Henley, producerar cirka 60 fat/dag och 220 mcf/dag.

#4. Gritz, producerar cirka 35 fat/dag och 160 mcf/dag.

#3. Bledsoe, producerar cirka 100-125 fat/dag och 350 mcf/dag.

#2. Thrasher, producerar cirka 170 fat/dag och 1100 mcf/dag. Ökat gasproduktionen.

#1. Huntsberger, producerar cirka15 fat/dag och 60 mcf/dag.