Nyheter

Produktionsrapport Svenska Oljeinvesteringars oljekällor i Chisholm Trail fältet

Svenska Oljeinvesteringar har en betydande investering i det olje- och gasrika Chisholm Trail fältet. Huvudägare i detta oljefält är det amerikanska börsbolaget Gastar Exploration, Inc som äger 50% av fältet. Svenska Oljeinvesteringar äger upp till 17% av rättigheterna i detta oljefält.

På Gastar’s hemsida kan man läsa den senaste presentationen av bolagets verksamhet. Klicka på denna länk så kommer du till presentationen Gastar Johnson Rice Energy Conference

På sidorna 12, 13, 35 och 36 presenteras borresultatet från de oljekällor som producerar idag. Bilden nedan beskriver produktionen som den presenteras av Gastar. Flera nya oljekällor beräknas sättas i produktion under den kommande månaden.
Gastar 2

 

 

 

 

 

 

 

Slutsatsen är att vi investerat i ett mycket oljerikt fält där hitintills cirka 25 källor borrats. Idag kan vi se en potential att borra minst 200 stycken ytterligare källor.


En sammanfattning av oljan efter sommaren

Om vi börjar med våra egna oljekällor kan vi nu konstatera att Svenska Oljeinvesteringar har ett mycket oljerikt fält i Chisholm Trail i Oklahoma. Alla källor som vi borrar i Chisholm Trail producerar olja och gas, en del mycket och en del andra lite mindre. Många nya källor kommer att starta sin produktion i september. Sedan vår start har de oljekällor vi investerat i producerat:

Kurten Field, Texas                       454 000 fat olja, 2 källor med 3 års produktion

Cimarron, Oklahoma                    939 500 fat BOE, 6 källor med 2-3 års produktion

Chisholm Trail, Oklahoma        1 096 000 fat BOE, 17 källor med 1 mån – 2 års produktion

Totalt har de källor vi är delägare i producerat nästan 2,5 Miljoner fat olja under 3 år. Dagsproduktionen från de oljekällor vi är delägare i översteg i maj 5 000 fat BOE (barrels of oil equivalent, olja + gas omräknat till olja) per dag och är i ökande!

(mer…)


Oljeproduktion i Chisholm Trail

Vi på Svenska Oljeinvesteringar har nu uppnått en milstolpe när det gäller antal oljeekvivalenter, BOE.
Svenska Oljeinvesteringar äger tillsammans med våra investerare 17% av borrättigheterna i detta oljerika fält i Oklahoma. De oljekällor som vi har investerat i har producerat mer än 1 Miljon BOE fat oljeekvivalenter och är ständigt i ökande från 2011-2014 hitintills. Vi investerar i 3-4 horisontella borrningar varje månad i detta stora projekt.

BOE (Barrel Oil Equivalent). Det betyder att man räknar om volymen gas till oljeekvivalenter. Ett fat olja motsvarar ungefär 5,800 cubic feet av natural gas.
T.ex. om en källa producerar 100 Mcf/dag skall man dela 100 med 5,8 och det motsvarar då 17,24 fat olja. Produceras 1 Mmcf/dag blir det således 172,4 fat olja som skall läggas till oljeproduktionen.


Oljekällan Swart börjar producera idag!

1 juli, 2014 Chisholm Trail

Swart

Svenska Oljeinvesteringar har glädjen att meddela att vår 17e oljekälla, Swart, i det oljerika fältet Chisholm Trail börjar producera idag. Bifogat finner ni ett foto av en flaska innehållande ett prov olja som flyter ovanpå frackvatten som togs från källhuvudet igår innan kranarna vridits på. Oljan försöker komma till markytan med hjälp av trycket från gasen som också finns i oljekällan. Att det finns mycket gas i källan ser man på den gulaktiga färg oljan har i provet. Det ser ut att bli ytterligare en bra källa som kommer att producera olja och gas m h a självtryck, dvs vi kommer inte att behöva starta den installerade pumputrustningen för att oljan skall komma upp.

Svenska Oljeinvesteringar äger tillsammans med våra investerare 17% av borrättigheterna i detta oljerika jättelika oljefält i Oklahoma. Produktionen uppgick i maj 2014 till mer än 5000 fat oljeekvivalenter per dag och är ständigt i ökande. Om intresse finns så finns det möjligheter att köpa in sig i kommande borrningar av oljekällor. En lämplig budget bör ligga på minst 250 kkr för att man skall kunna sprida risken i flera källor.

Buy into oil – they don´t make it anymore!

 

 

 


USA öppnar för export av olja – artikel i DI idag

26 juni, 2014 Nyheter

Det har talats mycket om att USA kanske skall börja exportera olja igen, vilket de inte gjort på många år eftersom de behövt den själv. I Dagens Industri idag publicerades denna mycket välskrivna och initierade artikel som ger en mer detaljerad inblick i detaljer om vad denna förestående oljeexport avser!

DI 2014-06-26