Nyheter

Importen av rysk olja rekordstor

11 maj, 2015 Nyheter

Importen av rysk råolja till Sverige slår rekord, trots EU:s sanktioner mot rysk oljeindustri. Verksamheten är också kontroversiell från miljösynpunkt.

Drivmedelskedjan STI:s företrädare håller med om att importen är problematisk.

– Med tanke på vad som händer kring demokrati och annat i Ryssland är det inte idealt, säger marknadschefen Stefan Samuelsson till Svenska Dagbladet.

Rysk råolja stod i fjol för 25 procent av de drivmedel som importerades till Sverige, uppger tidningen med hänvisning till preliminär statistik från Energimyndigheten.

2011 var andelen så liten att den inte ens nämndes. Året efter hade den stigit till 14 procent och 2013 noterades 19 procent.

Importen kan i verkligheten vara ännu större än vad siffrorna ger sken av. Drivmedelsprodukter kan nämligen tillverkas av rysk råolja, men köpas från ett annat land, exempelvis Finland, utan att ursprunget framgår, skriver Svenska Dagbladet.

Det finns även en stark kritik mot den ryska oljans miljökonsekvenser. Tidningen rapporterar att 15 miljoner ton olja läckt i den känsliga sibiriska naturen. Bakom ligger bristande underhåll av oljeledningarna. Greenpeace hör till miljöorganisationer som försökt att få makthavare att göra något åt problemen.

 


Texas senat inskränker kommunala synpunkter på fracking

8 maj, 2015 Nyheter

Som vi skrev i vårt senaste inlägg om vad som gäller för ett eventuellt förbud mot fracking i USA kommer delstaten Texas att förbjuda ett kommunalt tyckande och självstyre i denna för staten Texas viktiga ekonomiska och miljömässiga fråga. Versamheten är redan idag strikt reglerad för att undvika onödiga olyckor. Texas kongress tog beslut om att förhindra lokala aktioner i denna fråga och den 4 maj tog även Texas senat samma beslut med den överväldigande majoriteten 24 för och 7 emot. Texas Guvernör Greg Abbott förväntas nu signera lagen och den kommer sedan att införas så snart som möjligt.

En del andra delstater i USA kan förväntas följa Texas exempel.

Texas Senate Passes Bill Blocking Local Fracking Ban

By Paul DeBenedetto

Law360, Houston (May 04, 2015, 5:35 PM ET) — The Texas Senate on Monday overwhelmingly passed a version of a House bill that would prevent local governments from imposing regulations like the Denton fracking ban, clearing the final hurdle before it is sent to the desk of Gov. Greg Abbott.

In a 24-7 vote, the Senate quickly approved H.B. 40, a bill to expressly preempt cities and other political subdivisions from regulating oil and gas operations and limit their ability to enforce setback rules that prevent wells from being drilled within a certain distance of schools..


Vad gäller beträffande ett eventuellt förbud mot fracking i Texas?

4 maj, 2015 Chisholm Trail, Nyheter

Vad gäller beträffande ett eventuellt förbud mot fracking i Texas?

USA är en federation bestående av 52 stater. Alla dessa stater har en egen lagstiftning. Presidenten i Washington företräder den federala delen av USA och har bara ett begränsat inflytande över delstaterna.

Många delstater är stora oljeproducenter. Så t ex räknas Texas som en av de 10 – 12 största oljeproducerande länderna i världen. Detta medför bl a att skatten i Texas är mycket låg eftersom alla samhällsnyttiga utgifter finansieras av skatten på olja och gas som pumpas upp.

Under veckans resa i Texas och Oklahoma har jag fått klart för mig att kongressen i Texas fredagen den 17 april godkänt en lagändring som tar ifrån de lokala kommunerna i Texas rätten att förbjuda fracking. Denna verksamhet är noga reglerad av bl a EPA (Environmental Protection Agency (Miljöverket) och så länge operatörerna följer dessa regler blir fracking bara en fråga för de delstatliga myndigheterna. Även Senaten i Texas skall nu ta upp denna fråga till omröstning och alla förväntar sig att de röstar igenom den nya lagen. Sen återstår det för Guvernören att underteckna beslutet om en ny lag. Den kommer i så fall att införas redan i år.  (mer…)


Vad gäller beträffande sambandet fracking och jordbävningar

28 april, 2015 Chisholm Trail, Nyheter

Vad gäller beträffande ”nyheten” om att det skall införas ett förbud mot fracking i Oklahoma.

Vi kan meddela att det ännu inte införts något stopp för fracking i Oklahoma! Bifogat finner ni ett foto tagit den 25 april, 2015 av en av våra oljekällor, Polar Bear, där en frackingoperation pågick denna dag.

För ett par månader sedan publicerade magasinet Science en artikel om att antalet jordbävningar i Oklahoma skulle vara ovanligt stort och att det skulle bero på att det frackas många oljekällor i denna stat. Diskussionen har pågått under en längre tid och tidigare har det påståtts att de chockvågor som sänds iväg då man under stort trycker skjuter ned en slurry bestående av 95 % vatten och 4,99 % finkornig sand 2,5 km ner i jorden skulle utlösa dessa jordbävningar. Nu har kritikerna ändrat sig och påstår att det istället skulle finnas ett samband mellan det vatten som först skjuts ner och sedan till stor del kommer upp till markytan igen och sedan pumpas ner igen i sk disposal wells skulle förorsaka jordbävningarna genom att vattnet rinner ner i sprickor mot jordens inre och därigenom på något sätt skulle skapa jordbävningarna.

Eftersom Svenska Oljeinvesteringar har deltagit i fracking av en hel del oljekällor i USA och Oklahoma och vi regelbundet besöker den vackra natur där oljeutvinningen sker kan det vara på plats att teckna några bakgrundsfakta:

 • Oljeutvinningen sker i vårt fall i ett jordbrukslandskap i Oklahoma. Landskapet är mycket vackert med stora gröna fält där nötkreatur betar och många typer av grödor växer. Närmast påminner landskapet om Öland, Skåne och Västergötland. Det intrång som görs i naturen är mycket diskret och relativt begränsat.
 • Oljeutvinning är mycket detaljerat reglerat både vad avser tillståndsprocessen när en källa skall borras och vid den efterföljande produktionen. Alla som bedriver denna verksamhet är noga med att följa de regler som finns.
 • Fracking innebär i praktiken att man skjuter ner en slurry av vatten och sand för att skapa mikroskopiska sprickor i kalkstenen på 2,5 km djup så att oljan och gasen lättare kan sippra genom kalkstensberget mot borrhålet. Det är svårt att exakt säga hur långa dessa millimeterstora sprickor sträcker sig i berget men har man ”tur” kanske de kan nå så långt som 50 m från borrhålet. Kalkstensberget öppnar upp sig lite när chockvågen kommer, sanden och vattnet rinner in i sprickorna och när trycket minskar blir sandkornen kvar i sprickorna när kalkstensberget återtar sin ursprungliga plats.
 • Våra källor frackas på 2,5 km djup. Därnere är trycket enormt p g a trycket från allt överliggande berg upp till jordytan och temperaturen är ca 60 grader. Grundvattnet på jorden når sällan djupare än 60-100 m så det är inte vatten som finns på detta djup där vi borrar, det är en vätska bestående av olika salter och bergarter från jordens inre. Vätskan är fullkomligt otjänlig upp på jordytan och pumpas tillbaka ner i jorden igen till samma djup i särskilda saltvatten avfalls källor.
 • Vid borrningar genom grundvattenzonen tas en enormt stor hänsyn till att det inte skall kunna läcka ut någon olja eller gas från borrhålen till grundvattnet. Ner till ett djup av ca 400 m finns det flera lager av stål i borröret med omgivande cement. Inget fall finns känt där det skulle ha kommit ut olja eller gas från någon borrning i grundvattnet. Detta har även erkänts för ett år sedan av det amerikanska miljödepartementet.
 • Olja och gas kommer från jordens inre. De molekyler som gasen består av sipprat sakta men säkert uppåt mot jordytan och även oljan sipprar uppåt särskilt i vertikala naturliga sprickor. Det var just så den naturliga ”sjön” av olja skapades i Pennsylvania får mer än 100 år sedan när man först upptäckte olja. Olika påståenden har gjorts att t ex klimatet skulle påverka att permafrostområden i Sibirien skulle smälta och därmed lösgöra metangas som försvinner upp i atmosfären. Det ligger nog närmare till hands att det rör sig om en naturlig process där metangasen, som finns i enorma mängder i jorden långt under Sibirien, sipprar uppåt och ut i atmosfären. Det intressanta i sammanhanget är att miljörörelsen ALDRIG kritiserar Ryssland för att bedriva miljöfarlig verksamhet i Sibirien där de utvinner en stor del av sin gas som de sedan exporterar till Europa.
 • De flesta känner till att det finns en stor spricka i jordskorpan i Kalifornien och att den så småningom kanske kommer att medföra att en stor del av Kalifornien glider ut i Stilla Havet. Det är även känt att det förekommer många och ganska stora jordbävningar i Kalifornien. Det är nog mindre känt att det finns en motsvarande stor spricka eller förkastning som löper i nord-sydlig riktning i Oklahoma. Öster om denna förkastning finns det ingen olja men väster om den finns det stora mängder olja och gas. Naturen ovanför skiljer sig avsevärt på jordytan, väster om sprickan är det mest ett grönt jordbruks- och platt land, öster om den är det ett mer böljande grönt landskap där det växer stora ekar och ganska mycket skog.
 • Jordbävningar har förekommit i alla tider i Oklahoma. På 1930-talet noterades det många jordbävningar men sen gick aktiviteten ner under en längre tid för att nu igen har ökat. Oklahoma ligger i en geologiskt aktiv zon och det finns många geologer som framhåller att det är bra med många små jordbävningar som inte ställer till någon skada i stället för att det bygger upp en spänning i jordskorpan som leder till en enda stor jordbävning med stora konsekvenser.
 • Noteras bör att det inte förekommer liknande jordbävningar i andra områden i USA där det frackas mycket såsom t ex North Dakota.

Tyvärr kan vi ännu en gång konstatera att den mediala debatten om fossila bränslens vara eller icke vara först helt och hållet på den kritiska miljörörelsens villkor. Minsta lilla osanning basuneras omedelbart ut av våra ofta vänstervridna media och kan repeteras gång på gång utan att sanningen kommer fram. Kritikerna läser till 99,9 % andra- eller tredjehandsuppgifter och har aldrig sett en fracking i praktiken. De som kan och vet något om fracking får aldrig utrymme att bemöta kritiken i media. Likadant var det med påståendet att det skulle finnas för jorden ”farliga” s k kemikalier i frackvätskan. Dessa kemikalier är inga hemligheter och består bara av vatten, sand och sådana kemikalier som finns i våra kök eller garage. Att de skulle vara farliga i den miljö som finns 2,5 km under markytan är bara nonsens och dessutom kommer dessa kemikalier till största delen upp igen till markytan med den första oljan och gasen som kommer upp. Läs mer om detta under fliken Miljöfaktorer.

/Peter Flensburg

Fracking Polar Bear well 25 april, 2015Fracking Polar Bear well 25 april, 2015

 

 

 

 

Oljefältet Chisholm Trail, 25 April 2015Kossor betar på vårt oljefält Chisholm Trail Oklahoma


Miljörörelsen mot fracking finansierad av ryssarna

27 mars, 2015 Nyheter

Russians financed U.S. anti-fracking movement, Continental’s Hamm says • 6:52 PM 14 mars, 2015

Carl Surran, SA News Editor

 • Russians have financed the anti-fracking movement in the U.S., Continental Resources (NYSE:CLR) Chairman and CEO Harold Hamm alleged today at The Forbes Reinvent America Summit.
 • ”Russia has spent a great deal of money over here to cause a panic in the United States over fracking to stop it, because suddenly their market share is going away,” Hamm said.
 • The comments amplify an allegation made last year by NATO chief Anders Fogh Rasmussen, who charged that Russians were funding anti-fracking movements in Europe and in countries of the former Soviet Union.

Läs hela artikeln här