Nyheter

En sammanfattning av oljan efter sommaren

Om vi börjar med våra egna oljekällor kan vi nu konstatera att Svenska Oljeinvesteringar har ett mycket oljerikt fält i Chisholm Trail i Oklahoma. Alla källor som vi borrar i Chisholm Trail producerar olja och gas, en del mycket och en del andra lite mindre. Många nya källor kommer att starta sin produktion i september. Sedan vår start har de oljekällor vi investerat i producerat:

Kurten Field, Texas                       454 000 fat olja, 2 källor med 3 års produktion

Cimarron, Oklahoma                    939 500 fat BOE, 6 källor med 2-3 års produktion

Chisholm Trail, Oklahoma        1 096 000 fat BOE, 17 källor med 1 mån – 2 års produktion

Totalt har de källor vi är delägare i producerat nästan 2,5 Miljoner fat olja under 3 år. Dagsproduktionen från de oljekällor vi är delägare i översteg i maj 5 000 fat BOE (barrels of oil equivalent, olja + gas omräknat till olja) per dag och är i ökande!

50 källor till ligger i pipeline i Chisholm Trail. Om någon är intresserad av att prova på ett 3-5 källors program finns förmodligen utrymme att delta i ägande av bara oljekällorna. Maila info@oljeinvest.se om du är intresserad.

Makroperspektivet ser minst sagt intressant ut. En av de stora förändringarna de senaste åren är att den inhemska produktionen av olja och gas i USA ökat väsentligt. Bifogat finner ni ett stapeldiagram (Oil & Gas Journal, July 2014) som tydligt visar hur balansen mellan den egna produktionen i förhållande till import av olja och gas i USA förändrats. Som alla förstår är detta inte bara ekonomiskt fördelaktigt för USA, det skapar nya jobb och en ökad självkänsla hos amerikanarna som individer och nation. Lägg till detta att beroendet av diverse utpressningsbenägna och högljudda diktatorer i oljerika länder minskar successivt!

Noterbart är att det inte är de amerikanska politikerna som skapat denna drastiska omsvängning. Bakom hela boomen ligger vanliga hårt arbetande entreprenörer som riskerar sina egna pengar för att vinna tillbaka rikedom. Man kan fråga sig om inte vi har något att lära av detta i Sverige. Hur skulle arbetsmarknaden se ut om alla duktiga entreprenörer släpptes lösa i högre utsträckning här hemma och gavs tillfälle att tjäna pengar om de skapar nya jobb?

Hur påverkar då den ökade inhemska produktionen det framtida priset på olja och gas? Det är naturligtvis svårt att sia om eftersom priset är intimt förknippat med prissättningen inom OPEC på t ex Brent och Saudiolja. Saudierna har ju inofficiellt sagt att de inte vill sälja sin olja under $100/fat och framtiden får väl utvisa hur mycket denna tanke är värd. De kan ju alltid skruva åt oljekranen om de vill. Det finns naturligtvis ett tryck nedåt på priset på olja och gas i USA tack vare den ökade produktionen. Bifogat finner ni ett diagram (Oil & Gas Journal, July 2014) som visar framtida prisintervall med olika sannolikheter. Som alla kan konstatera är priset långsamt på väg ner. Vi är glada så länge priset är högt så att vi kan möta våra borr- och frackkostnader med höga oljeinkomster. När källan väl är betald är produktionspriset relativt marginellt mot försäljningspriset.

Om vi övergår till krisen mellan Ukraina och Ryssland innehåller den minst 2 oljerelaterade komponenter. Den ena är naturligtvis den olje- och gas pipeline som går genom Ukraina. När Sovjetunionen föll samman 1992 tillföll ledningarna Ukraina för de delar som var inom landets gränser. Detta har ”tvingat” ryssarna att bygga nya pipelines runt Ukraina, t ex Northstream i Östersjön. Det sägs att för en månad sedan skall ett förslag ha lagts fram att ägandet skulle delas lika mellan Ukraina, Ryssland och EU men att Ukraina förkastat detta förslag. Mer intressant är kanske den karta som finns bifogad och visar den östra delen av Europa. Som ni ser ligger det ett brunt bälte på den Ukrainska sidan av gränsen mot Ryssland, det är precis där separatisterna finns. Nu är det så att det bruna bältet inte specifikt bara visar var separatisterna finns, den visar var Djepnr-Donetsk bassängen med olja finns! I denna bassäng finns uppskattningsvis ca 1,5 miljarder fat olja. Vilken slump att separatisterna bosatt sig just där! Detta är enligt min mening till stor del en kamp om olja , makt och pengar! Det är anmärkningsvärt att ingen tar upp denna vinkel i nyhetsrapporteringen.

Den som är i min ålder minns den spännande filmen Mad Max, ni vet den där filmen från 1990-talet där en massa konstiga typer åkte omkring i ett ökenlandskap med olika konstiga fordon och krigade om de sista oljedropparna. Det finns onekligen en hel del paralleller med vad som händer i Norra Irak (ISIS), Libyen, Nigeria, Algeriet och en del andra oroshärdar. Det moderna kriget utspelar sig tydligen inte med reguljära arméer utan i nya former och skepnader. Gamla regler och måttstockar kan inte enkelt appliceras på denna moderna krigföring. Vad vi är åskådare till är ett avancerat guerillakrig och makt och energi. Det är ytterst svårt att se vem eller vilka krafter som ligger bakom. Var så säkra, detta kommer vi att få se mer av. Den som har kontroll över världens oljefält har en stor framtida makt. Glöm inte heller att vi ofta rustar militärt efter hur det senaste kriget såg ut, men nästa krig liknar sällan det föregående.

Varför investera i olja/gas i USA. Frågan återkommer då och då i olika sammanhang. Det finns som ni förstår många del svar på en sån fråga men en viktig anledning är att investeringar i olja/gas i USA är inne i en boom just nu. Tåget går och vi är faktiskt ombord vilket inte är så dumt. USA konsumerar betydligt mer olja än vad som produceras i Nordamerika och detta göra att den politiska risken är låg för denna form av investeringar. Jämför gärna med hur det skulle sett ut om vi investerade i Ukraina, Irak, Libyen eller på Afrikas horn. Hur hade maggropskänslan varit då? Dessutom är det så att USA är ett av de få länderna i världen där INTE staten äger mineralrättigheterna som vi borrar i. Detta är en handelsvara precis som fastigheten är ovan jord och den gynnar oss som ägare av borrättigheterna. Lägg till detta att en investering i olja/gas är ett utmärkt inflationsskydd samt att det finns ett sedan länge etablerat regelverk hur dessa investeringar skall gå till så blir bilden ännu tydligare.

Summa summarum är vi alla här på Svenska Oljeinvesteringar övertygade om att vi är på rätt väg, att vi har en fantastisk tillgång i vårt Chisholm Trail fält samt att vi kommer att kunna borra efter olja i USA i många år framåt!