Nyheter

En sammanfattning av oljan efter sommaren

Om vi börjar med våra egna oljekällor kan vi nu konstatera att Svenska Oljeinvesteringar har ett mycket oljerikt fält i Chisholm Trail i Oklahoma. Alla källor som vi borrar i Chisholm Trail producerar olja och gas, en del mycket och en del andra lite mindre. Många nya källor kommer att starta sin produktion i september. Sedan vår start har de oljekällor vi investerat i producerat:

Kurten Field, Texas                       454 000 fat olja, 2 källor med 3 års produktion

Cimarron, Oklahoma                    939 500 fat BOE, 6 källor med 2-3 års produktion

Chisholm Trail, Oklahoma        1 096 000 fat BOE, 17 källor med 1 mån – 2 års produktion

Totalt har de källor vi är delägare i producerat nästan 2,5 Miljoner fat olja under 3 år. Dagsproduktionen från de oljekällor vi är delägare i översteg i maj 5 000 fat BOE (barrels of oil equivalent, olja + gas omräknat till olja) per dag och är i ökande!

(mer…)