Nyheter

Oljeproduktion i Chisholm Trail

Vi på Svenska Oljeinvesteringar har nu uppnått en milstolpe när det gäller antal oljeekvivalenter, BOE.
Svenska Oljeinvesteringar äger tillsammans med våra investerare 17% av borrättigheterna i detta oljerika fält i Oklahoma. De oljekällor som vi har investerat i har producerat mer än 1 Miljon BOE fat oljeekvivalenter och är ständigt i ökande från 2011-2014 hitintills. Vi investerar i 3-4 horisontella borrningar varje månad i detta stora projekt.

BOE (Barrel Oil Equivalent). Det betyder att man räknar om volymen gas till oljeekvivalenter. Ett fat olja motsvarar ungefär 5,800 cubic feet av natural gas.
T.ex. om en källa producerar 100 Mcf/dag skall man dela 100 med 5,8 och det motsvarar då 17,24 fat olja. Produceras 1 Mmcf/dag blir det således 172,4 fat olja som skall läggas till oljeproduktionen.


Oljekällan Swart börjar producera idag!

1 juli, 2014

Swart

Svenska Oljeinvesteringar har glädjen att meddela att vår 17e oljekälla, Swart, i det oljerika fältet Chisholm Trail börjar producera idag. Bifogat finner ni ett foto av en flaska innehållande ett prov olja som flyter ovanpå frackvatten som togs från källhuvudet igår innan kranarna vridits på. Oljan försöker komma till markytan med hjälp av trycket från gasen som också finns i oljekällan. Att det finns mycket gas i källan ser man på den gulaktiga färg oljan har i provet. Det ser ut att bli ytterligare en bra källa som kommer att producera olja och gas m h a självtryck, dvs vi kommer inte att behöva starta den installerade pumputrustningen för att oljan skall komma upp.

Svenska Oljeinvesteringar äger tillsammans med våra investerare 17% av borrättigheterna i detta oljerika jättelika oljefält i Oklahoma. Produktionen uppgick i maj 2014 till mer än 5000 fat oljeekvivalenter per dag och är ständigt i ökande. Om intresse finns så finns det möjligheter att köpa in sig i kommande borrningar av oljekällor. En lämplig budget bör ligga på minst 250 kkr för att man skall kunna sprida risken i flera källor.

Buy into oil – they don´t make it anymore!