Nyheter

Borrningen av oljekällan Baldauf #1, Ohio River är framgångsrik

13 december, 2013

Den första borrningen under floden Ohio River har blivit framgångsrik och visar tydligt att det finns olja där. Trycket är högt och porositeten mycket bra! Vi kommer nu att iordningställa källan för produktion och väntar med spänning på hur många fat olja denna källa kan producera.


Uppdatering Chisholm Trail projektet

13 december, 2013

Det har varit riktig vinter och mycket kallt i Oklahoma den senaste veckan och faktum är att kompressorerna på 4 av källorna har frusit och dessa källor har varit nedstängda några dagar, de har emellertid återupptagit produktionen nu.

Huntsberger producerar inte bra och det är förstås en besvikelse men samtidigt ska man komma ihåg att det är en testkälla.

Thrasher tickar på som vanligt med över 200 fat olja per dag och mycket mer än 1 milj. kubikfot gas. Ursprungsinvesteringen återbetalades efter bara 6 månader och all produktion är nu ren vinst.

Jet borras just nu och där har vi tyvärr haft problem under borrningen, vi fick backa upp till 2800 fot och borra förbi problemet, nu är vi nere i kurvtagningen.

Liebhart är färdigborrad och man analyserar loggarna för att göra frackdesignen sen kör vi.

De bästa nyheterna kommer emellertid sist, Källorna School Land och Stevens är över förväntan. Vår börsnoterade partner har publicerat att School Land följer typkurvan med 608 BOE per dag (65% crude oil) och en uppskattad oljereserv av 436 000 BOE i denna källa! Om oljepriset ligger på $90 per fat innebär det att källan under sin livslängd kommer att producera olja för $40 000 000, inte så dumt med tanke på att hela investeringen var på $6 000 000. Investeringen beräknas att vara återbetalt inom 6 månader.

Stevens ser initialt ut att ligga i paritet med School Land!

Fram till juli 2014 beräknar vi att borra ytterligare 10 oljekällor i Chisholm Trail.