Nyheter

Produktion av olja & gas i världen

28 augusti, 2013

Hej alla intresserade av olja och världsekonomi,

Vi prenumererar på den fina publikationen Oil & Gas Journal som har många bra artiklar om olja & gas. I Juli numret publicerades de bifogade tabellerna om produktion av olja & gas i världen. För den intresserade av energi- och världspolitiska frågor är detta en liten guldgruva av information att läsa och fundera över. Länk

Här kommer några omedelbara och enkla kommentarer från oss på SOI:

Tillgång och efterfrågan på olja i världen. Tillgången av olja förefaller vara något större än efterfrågan i världen, dryga 91 miljoner fat olja per dag.

USAs tillgång och efterfrågan på olja & gas samt import av olje- och gasprodukter. Efterfrågan i USA förfaller vara ganska konstant från år 2012 till år 2013. Den inhemska produktionen av olja har gått upp ca 14% på ett år! Samtidigt har importen gått ner med 12,5% på ett år! Den inhemska produktionen av olja är snart lika stor som importen.

Världsproduktionen av olja fat/dag från olika länder. Produktionen är ganska konstant. USA är som ni ser inte med i OPEC. Produktionen i USA har ökat markant och så även i Canada. Produktionen i Europa har gått ner ganska mycket. Kina är en stor producent av olja och det är också Norge. Rysslands produktion är inte särredovisad men den ligger på dryga 9 miljoner fat/dag. Sverige importerar idag 42% av alla oljeprodukter från Ryssland och resten i princip från Norge.

USAs import av olja. Den största delen av importen kommer från närliggande Canada och Mexico. Venezuela har ca 10%. Beroendet av OPEC har minskat mer än genomsnittet.

USAs förbrukning av energi, olika energikällor. Precis som i Sverige är vattenkraft och kärnkraft lika stora. Energiförbrukningen är upp ca 1%.

Tillgång och efterfrågan på USA gas. Produktionen ökar år för år och så också exporten.

Antal aktiva borr riggar som idag finns per land i världen och per stat i USA.Notera att statistiken inte gör någon skillnad på land- och offshore riggar. I USA finns som alla kan läsa 50% av världens alla aktiva riggar. Antalet riggar har minskat på 9% det senaste året. Texas har flest i USA följt av Oklahoma och North Dakota!

Antal oljekällor som borras per stat i USA 2013. Texas är ojämförbart störst! Canada har ett försvarligt stort antal och det verkar som om vi ligger rätt när vi borrar i Oklahoma.

USAs energi konsumtion de senaste 40 åren. Intressant överblick! Energi konsumtionen var som störst runt år 2007 och år 2005 för oljeförbrukningen. Gasförbrukningen har däremot ökat successivt.

Hoppas ni funnit statistiken intressant. Vi tar gärna emot kommentarer.