Nyheter

Gastar senaste information om bl a Svenska Oljeinvesteringars fält i Oklahoma

Klicka på länken http://files.shareholder.com/downloads/GST/583831097x0x908676/95089E09-D876-4452-A8E7-920CDBC158D1/JRCO_GST_Investor_Presentation_VF.pdf och ni får fram den presentation som operatören Gastar lagt ut 21 september, 2016.

Presentationen är mycket matnyttig och innehåller bra information om borrningar och aktiviteter som även i högsta grad berör Svenska Oljeinvesteringar eftersom vi är delägare i en stor del av Gastar´s STACK fält.

Fördelen med STACK är att det finns olja och gas i flera formationer; Hunton, Meramec, Oswego, Osage och Woodford. Att det finns olja på så många olika djup är mycket ovanligt och gör fältet till ett av de hetaste i Nordamerika. Presentationen förklarar detta på ett mycket bra sätt.

Längre fram i presentationen finns även en bild som visar var i Oklahoma de många jordbävningarna inträffat. Av bilden framgår tydligt att jordbävningarna inte inträffat i det översta gulmarkerade området där vi har våra tillgångar. Öster om oss finns massor av små röda cirklar som visar var de enskilda jordbävningarna registrerats. De är koncentrerade till det område där den Nord-Sydgående förkastnings sprickan går genom Oklahoma. De allra flesta jordbävningarna är mycket små och bidrar säkert till att lösa upp spänningar mellan de plattor som finns på var sin sida av sprickan och kanske därigenom förhindra en större jordbävning.


Stor jordbävning i Oklahoma

6 september, 2016

Tyvärr har det varit en stor jordbävning i Oklahoma i lördags den 3 augusti. Den mätte 5,6 på Richterskalan och kändes tydligen i 7 delstater runt Oklahoma. Epicentret låg i staden Pawnee ett par timmars bilfärd NO om Hennessey. Pawnee ligger i princip rakt över den stora spricka i marken som går i nord-sydlig riktning genom Oklahoma. (Det går en stor geologisk spricka i marken i Oklahoma på motsvarande sätt som det går en genom Kalifornien.) Djupet uppskattades till ca 4 km (på CNN sa dom 7,5 km). Myndigheterna har gett alla saltvattenkällor inom 10 mils radie (om jag förstått det rätt) en vecka på sig att stänga igen. Detta kommer säkerligen att påverka vår verksamhet på ett eller annat sätt.

Som ni  ser av kartan nedan sträcker sig jordbävningen ända fram till Hennessey, det samhälle som utgör den östra gränsen för vårt borrområde. Faktum är att vårt borrområde aldrig legat innanför ”jordbävningscirklarna”.

Myndigheterna i Oklahoma förbjöd förra hösten operatörer till Saltvatten källorna (där man pumpar ner frackvattnet igen i jorden) att pumpa ner till den djupaste formationen Ardbuckle. Detta har resulterat i en 40% minskning av antalet jordbävningar det senaste halvåret vilket uppfattats som positivt.

Man skulle också kunna se jordbävningarna från det perspektivet att många små jordbävningar gradvis löser upp de spänningar som naturligt finns mellan de kontinentalplattor som utgör sidorna på sprickorna. Om inte dessa frekventa små jordbävningar skulle äga rum kanske det istället skulle byggas upp en enorm spänning som skulle förorsaka en jättejordbävning…..

Längst ner följer den definition av den s k Richterskalan som finns på wikipedia.se

(mer…)


Svenska Oljeinvesteringar börjar borra igen i STACK sommaren 2016

Oljepriset verkar ha passerat botten för denna gång, framtiden ser bra ut

De senaste 18 månaderna har varit oerhört tuff för oss som investerat i olja. Från att stadigt ha legat på ett pris/fat över $100 har WTI oljan varit nere ända till som lägst $26. Dagens pris är $48/fat och trenden är stigande.

Det finns många orsaker till att priset fallit och detta har det skrivits spaltmil om så det är ingen idé att upprepa detta. Några konsekvenser och kommentarer kan emellertid vara på sin plats (mer…)


Kina nu världens största oljeimportör

11 maj, 2015

China overtook the U.S. as the world’s biggest importer of crude oil in April, with purchases from overseas hitting a new high of 7.4M barrels a day (equivalent to roughly one in every 13 barrels consumed globally) and topping U.S. imports of 7.2M bpd.

While China’s imports are not expected to consistently surpass those of the U.S. until the second half of this year, the move highlights how the U.S. shale revolution has cut the country’s reliance on oil from overseas – and how China’s demand has grown even as its economy slows.