Nyheter

Gastar senaste information om bl a Svenska Oljeinvesteringars fält i Oklahoma

Klicka på länken http://files.shareholder.com/downloads/GST/583831097x0x908676/95089E09-D876-4452-A8E7-920CDBC158D1/JRCO_GST_Investor_Presentation_VF.pdf och ni får fram den presentation som operatören Gastar lagt ut 21 september, 2016.

Presentationen är mycket matnyttig och innehåller bra information om borrningar och aktiviteter som även i högsta grad berör Svenska Oljeinvesteringar eftersom vi är delägare i en stor del av Gastar´s STACK fält.

Fördelen med STACK är att det finns olja och gas i flera formationer; Hunton, Meramec, Oswego, Osage och Woodford. Att det finns olja på så många olika djup är mycket ovanligt och gör fältet till ett av de hetaste i Nordamerika. Presentationen förklarar detta på ett mycket bra sätt.

Längre fram i presentationen finns även en bild som visar var i Oklahoma de många jordbävningarna inträffat. Av bilden framgår tydligt att jordbävningarna inte inträffat i det översta gulmarkerade området där vi har våra tillgångar. Öster om oss finns massor av små röda cirklar som visar var de enskilda jordbävningarna registrerats. De är koncentrerade till det område där den Nord-Sydgående förkastnings sprickan går genom Oklahoma. De allra flesta jordbävningarna är mycket små och bidrar säkert till att lösa upp spänningar mellan de plattor som finns på var sin sida av sprickan och kanske därigenom förhindra en större jordbävning.


Chisholm Trail

19 augusti, 2016

Vårt fina oljefält fortsätter utvecklas och vårt samarbete med den nye operatören Gastar gör framsteg vecka för vecka. Vårt oljefält Chisholm Trail är en del av det s k STACK play och det är idag ett av de hetaste oljefälten i Nord Amerika.

Ett bra sätt att följa utvecklingen av STACK och vårt fält är att läsa de rapporter som de stora börsbolagen i USA publicerar på sina hemsidor. Det finns många sådana att läsa på som t ex Newfield, Continental Resources, Devon, Marathon Oil, Chaparral, etc

Eftersom Gastar är vår operatör hänvisar vi emellertid till den senaste presentationen de publicerat. Den kan ni hitta genom att följa länken nedan. Presentationen är från början av augusti och filen är ganska stor. De sidor som särskilt belyser vårt oljefält Chisholm Trail är 11-21 och 23-24. Som ni kan läsa är fältet redan bra och det har en ytterligare stor potential.

http://ir.gastar.com/events.cfm

Invest in Oil, they don´t make it anymore!


Svenska Oljeinvesteringar börjar borra igen i STACK sommaren 2016

Oljepriset verkar ha passerat botten för denna gång, framtiden ser bra ut

De senaste 18 månaderna har varit oerhört tuff för oss som investerat i olja. Från att stadigt ha legat på ett pris/fat över $100 har WTI oljan varit nere ända till som lägst $26. Dagens pris är $48/fat och trenden är stigande.

Det finns många orsaker till att priset fallit och detta har det skrivits spaltmil om så det är ingen idé att upprepa detta. Några konsekvenser och kommentarer kan emellertid vara på sin plats (mer…)