Nyheter

Wellbore erbjudande borrning av oljekällan Kramer #29-1H

Nu har vi ett nytt erbjudande att investera i oljekällan Kramer i Oklahoma.

Andelarna är om 0,0625% WI och kostar $4,048.

För att ta del av erbjudandet anmäler du dig som användare till vår webtjänst och detta gör du på följande länk:
www.svenskaoljeinvesteringar.se/kontakt/

Skriv användare i meddelandefältet så får du regelbundet nya erbjudanden om borrningar.


Gastar senaste information om bl a Svenska Oljeinvesteringars fält i Oklahoma

Klicka på länken http://files.shareholder.com/downloads/GST/583831097x0x908676/95089E09-D876-4452-A8E7-920CDBC158D1/JRCO_GST_Investor_Presentation_VF.pdf och ni får fram den presentation som operatören Gastar lagt ut 21 september, 2016.

Presentationen är mycket matnyttig och innehåller bra information om borrningar och aktiviteter som även i högsta grad berör Svenska Oljeinvesteringar eftersom vi är delägare i en stor del av Gastar´s STACK fält.

Fördelen med STACK är att det finns olja och gas i flera formationer; Hunton, Meramec, Oswego, Osage och Woodford. Att det finns olja på så många olika djup är mycket ovanligt och gör fältet till ett av de hetaste i Nordamerika. Presentationen förklarar detta på ett mycket bra sätt.

Längre fram i presentationen finns även en bild som visar var i Oklahoma de många jordbävningarna inträffat. Av bilden framgår tydligt att jordbävningarna inte inträffat i det översta gulmarkerade området där vi har våra tillgångar. Öster om oss finns massor av små röda cirklar som visar var de enskilda jordbävningarna registrerats. De är koncentrerade till det område där den Nord-Sydgående förkastnings sprickan går genom Oklahoma. De allra flesta jordbävningarna är mycket små och bidrar säkert till att lösa upp spänningar mellan de plattor som finns på var sin sida av sprickan och kanske därigenom förhindra en större jordbävning.


Senaste produktionssiffrorna i Chisholm Trail

Här kommer produktionssiffrorna för de senaste källorna i Chisholm Trail. Det som redovisas är ett produktionssnitt från det att källan startat fram till den 30 oktober.

 • Vaverka, 192 BOE/D i produktionssnitt. 68% olja, produktions start 10 juli
 • Sasquatch, 372 BOE/D i produktionssnitt. 66% olja, produktions start 27 juli
 • Jam, 348 BOE/D i produktionssnitt. 57% olja, produktions start 8 augusti
 • Yeti, 687 BOE/D i produktionssnitt. 57% olja, produktions start 26 augusti
 • Michael J, 632 BOE/D i produktionssnitt. 80% olja, produktion start 29 september
 • Shimanek, 1756 BOE/D i produktionssnitt. 79% olja, produktion start 9 oktober
 • Hobbs Ranch, 573 BOE/D i produktionssnitt. 84% olja, produktion start 13 oktober

Så här ser det ut för de källor som ej satts i produktion,

 • Polar Bear är färdigfrackad
 • Bear Claw är frackad och frackpluggarna borras ut just nu
 • Barry börjar frackas troligtvis idag
 • Hubbard borras på 10.188`
 • LB ej startat att borras
 • Unruh ej startat att borras

Produktionsrapport Svenska Oljeinvesteringars oljekällor i Chisholm Trail fältet

Svenska Oljeinvesteringar har en betydande investering i det olje- och gasrika Chisholm Trail fältet. Huvudägare i detta oljefält är det amerikanska börsbolaget Gastar Exploration, Inc som äger 50% av fältet. Svenska Oljeinvesteringar äger upp till 17% av rättigheterna i detta oljefält.

På Gastar’s hemsida kan man läsa den senaste presentationen av bolagets verksamhet. Klicka på denna länk så kommer du till presentationen Gastar Johnson Rice Energy Conference

På sidorna 12, 13, 35 och 36 presenteras borresultatet från de oljekällor som producerar idag. Bilden nedan beskriver produktionen som den presenteras av Gastar. Flera nya oljekällor beräknas sättas i produktion under den kommande månaden.
Gastar 2

 

 

 

 

 

 

 

Slutsatsen är att vi investerat i ett mycket oljerikt fält där hitintills cirka 25 källor borrats. Idag kan vi se en potential att borra minst 200 stycken ytterligare källor.


En sammanfattning av oljan efter sommaren

Om vi börjar med våra egna oljekällor kan vi nu konstatera att Svenska Oljeinvesteringar har ett mycket oljerikt fält i Chisholm Trail i Oklahoma. Alla källor som vi borrar i Chisholm Trail producerar olja och gas, en del mycket och en del andra lite mindre. Många nya källor kommer att starta sin produktion i september. Sedan vår start har de oljekällor vi investerat i producerat:

Kurten Field, Texas                       454 000 fat olja, 2 källor med 3 års produktion

Cimarron, Oklahoma                    939 500 fat BOE, 6 källor med 2-3 års produktion

Chisholm Trail, Oklahoma        1 096 000 fat BOE, 17 källor med 1 mån – 2 års produktion

Totalt har de källor vi är delägare i producerat nästan 2,5 Miljoner fat olja under 3 år. Dagsproduktionen från de oljekällor vi är delägare i översteg i maj 5 000 fat BOE (barrels of oil equivalent, olja + gas omräknat till olja) per dag och är i ökande!

(mer…)