Varför investera i olja

1. Oljan är grunden till vår civilisations välstånd. Hela vårt moderna samhälle bygger på olja och gas: 90% av oljan förbrukas av transportsektorn av bilar, flygplan, fartyg medan 10% går till kemikalieindustrin. Gasen går till uppvärmning och produktion av konstgödsel.

2. Att äga en oljekälla är en långsiktig investering. Träffar vi på olja pumpar vi upp oljan i mer än 10-20 år framåt.

3. Vi borrar med hjälp av ny teknik. Vår strategi är att endast borra i välkända oljefält som man i många fall trott varit uttömda. De senaste årens erfarenhet visar emellertid att det finns stora mängder kvar i marken att utvinna med hjälp av den nya borrtekniken. En del tror att 50% finns kvar.

4. Efterfrågan på olja ökar och man vet ej om nya fyndigheter kommer att täcka det ökande behovet.

5. Att investera direkt i olja är ett sätt att sprida sina risker. Satsa inte allt i aktier, fonder och fastigheter. Det är klokt att även satsa en del av sina pengar i en råvara med en framtidspotential.

6. Det kan minska valutarisken. Vad händer egentligen med euron, dollarn och kronan i framtiden? Som det ser ut kommer oljan alltid att behövas i framtiden och den har alltid ett värde och ett pris, oavsett valuta.

7. Ett bra kassaflöde över tiden. Du får utbetalningar från din andel av produktionen varje månad.

8. Det kan vara ett sätt att generations skifta. Att vara delägare oljekällor är ett bra sätt att ge sina barn en löpande inkomst i framtiden.

9. Det är en intressant och rolig investering. Oljan har en central betydelse för vår vällevnad. Genom att veta mer om denna viktiga råvaruresurs får du ett bättre beslutsunderlag för egna beslut och lär dig mycket om både hur världen fungerar och oljans betydelse i framtiden.

10. Du kan komma att tjäna pengar på ett enkelt och trevligt sätt. Visst finns det risker men denna form av investering och ibland måste man ha tålamod, men genom att sprida investeringen i flera källor minskar riskerna och ökar möjligheten till en bra investering.