Riskfaktorer

Det finns naturligtvis stora risker med att borra efter olja, det bör alla som funderar på att investera beakta. Visserligen har vi hos Svenska Oljeinvesteringar varit lyckosamma hitintills men varje nytt projekt innehåller ett stort riskmoment. Här följer några av de risker man bör överväga:

• Borra torrt

• Saltvatteninträngning

• Geologerna kan ha räknat fel

• Mekaniska fel vid borrningen

• Borra fel utanför markägarens område

• Naturkatastrofer

• Mänskliga faktorn

• Lågt oljepris

• Ändrade skatteregler

Forward Looking Statements

Risk factors related to oil business