Att äga en oljekälla

Att vara delägare i en oljekälla är som att vara en partredare, man äger en procentuell andel. Ägare blir man inte formellt förrän prospekteringsfasen är över och källan träder i produktion. Efter detta får du som investerare varje månad en redovisning över källans intäkter och kostnader. Detta sker så länge källan producerar, och det kan röra sig om 10-20 år framåt i tiden.

Oljeborrning har pågått i USA sedan slutet på 1920-talet och all verksamhet kring oljeprospektering och oljeborrningar är mycket noga reglerad och kontrollerad av myndigheterna i USA’s delstater, de erhåller en skatt på varje fat olja som pumpas upp ur marken.