Välkommen till
Svenska Oljeinvesteringar AB

Analys | Riskspridning | Långsiktighet | Värdetillväxt

Vår affärsidé

Svenska Oljeinvesteringar erbjuder investeringsobjekt i oljeprojekt i Texas, Oklahoma och Kentucky. Mervärde till våra investerare skapas genom ett noggrant urval, analys och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

Modern utvinningsteknik

Under de senaste åren har utvinningstekniken, att hitta och pumpa upp olja utvecklats på ett mycket framgångsrikt sätt. Den nya tekniken innebär att man kan samla in all historik från gamla traditionella vertikala källor och med dagens datateknik och mjukvara sammanställa informationen för att räkna ut var det historiskt sett har funnits olja.

Den nya borrtekniken

Den nya borrtekniken innebär att man först borrar traditionellt vertikalt, sedan horisontellt och efter det frackar man sk. "fracking". På så sätt får man ett större upptagningsområde och risken att borra torrt minskar drastiskt. Många har haft uppfattningen att den mesta oljan redan är uppumpad ur de stora oljefälten i USA men med hjälp av den nya tekniken har det visat sig att det troligtvis finns lika mycket kvar att utvinna.

Senaste nyheterna

Svenska Oljeinvesteringar börjar borra igen i STACK sommaren 2016

20 maj, 2016

Oljepriset verkar ha passerat botten för denna gång, framtiden ser bra ut

De senaste 18 månaderna har varit oerhört tuff för oss som investerat i olja. Från att stadigt ha legat på ett pris/fat över $100 har WTI oljan varit nere ända till som lägst $26. Dagens pris är $48/fat och trenden är stigande.

Det finns många orsaker till att priset fallit och detta har det skrivits spaltmil om så det är ingen idé att upprepa detta. Några konsekvenser och kommentarer kan emellertid vara på sin plats Läs mer


Se alla nyheter »