Välkommen till
Svenska Oljeinvesteringar AB

Analys | Riskspridning | Långsiktighet | Värdetillväxt

Vår affärsidé

Svenska Oljeinvesteringar erbjuder investeringsobjekt i oljeprojekt i Texas, Oklahoma och Kentucky. Mervärde till våra investerare skapas genom ett noggrant urval, analys och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

Modern utvinningsteknik

Under de senaste åren har utvinningstekniken, att hitta och pumpa upp olja utvecklats på ett mycket framgångsrikt sätt. Den nya tekniken innebär att man kan samla in all historik från gamla traditionella vertikala källor och med dagens datateknik och mjukvara sammanställa informationen för att räkna ut var det historiskt sett har funnits olja.

Den nya borrtekniken

Den nya borrtekniken innebär att man först borrar traditionellt vertikalt, sedan horisontellt och efter det frackar man sk. "fracking". På så sätt får man ett större upptagningsområde och risken att borra torrt minskar drastiskt. Många har haft uppfattningen att den mesta oljan redan är uppumpad ur de stora oljefälten i USA men med hjälp av den nya tekniken har det visat sig att det troligtvis finns lika mycket kvar att utvinna.

Senaste nyheterna

Chisholm Trail

19 augusti, 2016

Vårt fina oljefält fortsätter utvecklas och vårt samarbete med den nye operatören Gastar gör framsteg vecka för vecka. Vårt oljefält Chisholm Trail är en del av det s k STACK play och det är idag ett av de hetaste oljefälten i Nord Amerika.

Ett bra sätt att följa utvecklingen av STACK och vårt fält är att läsa de rapporter som de stora börsbolagen i USA publicerar på sina hemsidor. Det finns många sådana att läsa på som t ex Newfield, Continental Resources, Devon, Marathon Oil, Chaparral, etc

Eftersom Gastar är vår operatör hänvisar vi emellertid till den senaste presentationen de publicerat. Den kan ni hitta genom att följa länken nedan. Presentationen är från början av augusti och filen är ganska stor. De sidor som särskilt belyser vårt oljefält Chisholm Trail är 11-21 och 23-24. Som ni kan läsa är fältet redan bra och det har en ytterligare stor potential.

http://ir.gastar.com/events.cfm

Invest in Oil, they don´t make it anymore!


Se alla nyheter »